Mirko Šlibar, mag. akad. gl.

Home / Priporočila / Mirko Šlibar, mag. akad. gl.

Od nekdaj sem ljubitelj tudi popularne glasbe in bobnov. Tudi sam sem malo ljubiteljskega bobnarja. V večje veselje pa mi je, da jih z veseljem igra moj sin, ki sicer odlično igra tudi harmoniko in klavir. Vso pridobljeno glasbeno znanje mu seveda veliko pomaga tudi pri učenju bobnov.Njegov učitelj Klemen Markelj sina z ustreznimi pedagoškimi pristopi dobro motivira. V njemu je vspodbudil veselje do instrumenta in popularne glasbe. Vesel sem, da igrata na začetku zelo različne glasbene stile in glasbo. Sin pa si bo lahko kasneje sam izbral v kateri stil se bo bolj usmeril. Klemen je pri svojem delu ustvarjalen, kreativen in strpen. Njegove ure tako otroku nikoli niso dolgočasne in naporne. Ure vedno potekajo v sproščenem in ustvarjalnem vzdušju. Ker je Klemen tudi sam odličen in kreativen glasbenik lahko učencu prenese veliko različnih izkušenj iz življenja bobnarja.Vesel sem, da prisluhne tudi mojim željam in pričakovanjem. S sinom se večkrat pogovarjava o njegovi prihodnji glasbeni poti. Z bobni želiva pridobiti določena specifična glasbena znanja, ki bi mu ob drugih dveh instrumentih koristila pri njegovem nadaljnem glasbenem razvoju in izobraževanju.

Toplo priporočam Klemna Marklja in njegovo Bobnarsko šolo.

-Mirko Šlibar, mag. akad. gl.